top of page
Dosyalar

İNSAN KAYNAKLARI

YÖNETİM ve MEVZUAT

DENETİMİ

 

Bir işletmede İnsan kaynakları departmanı çalışanın en önemli kaynak olduğu bilinciyle, kuruluşun ihtiyacı olan kanuni ve yasal şartları yerine getirerek, çalışanlarını bilgilendirmek, yetiştirmek ve gerekli olan şartları sağlama misyonu ile hareket eder.

Firmaların sıklıkla değişen İş ve Sosyal Güvenlik mevzuatları ile birlikte, konu ile ilgili olası denetimlere hazırlıklı olabilmeleri ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Magenta Danışmanlık mevcut insan kaynakları süreçlerinin ve dokümantasyonun denetimini yaparak eksik ve geliştirilmesi gereken kısımların analizini yapar, firmaya detaylı bir rapor hazırlayarak sunar.

İNSAN KAYNAKLARI

SÜREÇ GELİŞTİRME 

DANIŞMANLIĞI

 • Bordro süreçlerinizin, bordrolarınızın kanun ve mevzuatlara uygunluğunun denetimi, raporlanması

 • Özlük İşlemlerinin analizi, raporlanması

 • SGK Teşvik analizi, raporlaması ve yönetimi

 • İş ve SGK mevzuatı hakkında bilgilendirici eğitimler

 • İş Akışı ve Görev Tanımlarının Oluşturulması.

 • Performans Değerlendirme Sistemlerinin Oluşturulması.

 • Ücret Yönetimi Sistemlerinin Oluşturulması.

 • Kariyer Planlama Sistemlerinin Oluşturulması.

 • Eğitim-Geliştirme Sistemlerinin Oluşturulması.

 • Ödül-Teşvik-Ceza Motivasyon Sistemlerinin Oluşturulması.

 • Şirket Politikalarına Uygun Yönetmelik ve Talimatların Hazırlanması.

 • İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Konularında Genel ve Şirketlere Özel Eğitimler

 • ISG genel işleyiş denetim ve raporlanması

 • Günlük, haftalık ve aylık bültenler ile ilgili kanunlardaki değişiklikleri ve uygulamaları içeren bültenler

bottom of page